Diplomatic Economic Club® Since 1997

LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  » Jaunumi » Uz Дtīro“ enerģiju 25.02.2011 (79424)

  Uz Дtīro“ enerģiju  

  Pēc Marka Jakobsona(Stenfordas universitāte) un Marka Deluča(Kalifornijas universitāte Devisā, ASV) pētījuma datiem, ar modernajām tehnoloģijām cilvēce jau tuvākajos gados varēs pilnībā atteikties no degizrakteņu izmantošanās un pāriet uz atjaunojamās enerģijas avotiem. Zinātnieki novērtēja ekoloģiski tīrās enerģētikas perspektīvas, ņemot vērā izmaksas, tehnoloģijas, prasības izejvielām un materiāliem, un izstrādāja plānu, kā pārveidot planētas enerģētisko infrastruktūru.

  «Pētījuma gaitā mēs secinājām, ka šodien nav nekādu tehnoloģisku vai ekonomisku šķērsļu pasaules enerģētikas pārcelšanai uz tīrajiem atjaunojamajiem enerģijas resursiem, — saka ekoloģijas inženierzinātnes profesors Jakobsons. Ц Tas ir tikai sabiedriskās un politiskās vēlmes jautājums».

  Pēc zinātnieku plāna, pasaules enerģētika būs galvenokārt koncentrēta uz elektroenerģijas izstrādāšanu ar saules gaismas un vēja palīdzību. Šie divi Дneizsmeļamie“ enerģijas resursi dos līdz 90% no cilvēcei nepieciešamas elektrības. Geotermālie avoti un hidroelektrostacijas dos vēl 4% (jāatzīmē, ka 70% vajadzīgo HES jau darbojas), bet pārējie 2% paliks viļņu un paisumu un bēgumu enerģijai.

  Automašīnas, kuģi un vilcieni strādās no akumulatoriem vai ūdeņraža degvielas elementa, bet līdmašīnu dzinēji Ц no škidrā ūdeņraža. Mājokļus kurinās ar elektrību vai saules kolektoriem un vairs nevajadzēs izmantot ogļus un gāzi. Rūpniecībā izmantos elektrību vai ūdeņraža enerģiju. Tādējādi, ņemot vērā, ka ūdeņradis tiek producēts ar elektrolīzes palīdzību, visa pasaules ekonomika izmantos tikai saules gaismu, vēju un ūdeni.

  Zinātnieku darbā ir aprakstīts pasaules enerģētikas pārveidošanas plāns, kurš ir pamatots uz prognozēm, ka līdz 2030. gadam visas enerģijas ražošanas iekārtas strādās no vēja, ūdens un saules enerğijas, bet 2050. gadā šos enerģijas resursus sāks izmantot visas esošās elektrostacijas.

  Viena no plāna priekšrocībām ir pasaules pieprasījuma pēc enerģijas samazināšanās; tas ir saistīts ar degvielas efektīvāko pārveidošanu par elektrību degvielas šūnās, salīdzinot ar sadegšanu turbīnās un iekšdedzes dzinējos. Atsakoties no degvielas dedzināšanas, varēs glābt miljoniem cilvēku, kuri iet bojā vides piesārņojuma dēļ.

  Kompleksa pieeja ļauj kompensēt vēja un saules gaismas galveno trūkumu Ц nepastāvīgumu, izmantojot HES un paisuma elektroģeneratorus. Retzemju materiālu deficītu var kompensēt, ar pārstrādi un jauno tehnoloģiju izmantošanu.

  Pēc zinātnieku aprēķiniem, lai simtrocentīgi apmierinātu planētas vajadzību pēc elektroenerģijas, ir nepieciešami ap 0,4% sauszemes (galvenokārt saules paneļiem), un vēl 0,6% — attālumiem starp enerģetiskajām iekārtām (vēja turbīnām). Skaitļi šķiet milzīgi, bet patiesībā ir pilnīgi pieņemami, kad runa ir par veselas planētas enerģētiku. Turklāt, saules paneļus var ierīkot neapdzīvotā tuksnesī, kur vēja ģeneratori netraucē aramzemes apstrādei un var būt novietoti arī jūrā. Lai pusi no planētas nodrošinātu ar elektrību, pietiek ar zemes gabalu, kura platība ir mazāka par Manhetenu.

  Zinātnieki secina, ka šodien eksistē visas nepieciešamas tehnoloģijas, lai pārietu uz Дtīro“ enerģiju. Tomēr dažādu iemeslu dēļ planētas un cilvēku glābšana no degizrakteņu kaitīgo vielu izmetuma kavējas; pašlaik uz planētas ir uzbūvēti tikai 1% vēja ģeneratoru un vēl mazāk ir saules paneļu, kuru nepietiek globālai tīrajai enerģētikai.

  Materiāli iegūti no: CNews


  Jaunumi »  Uz Дtīro“ enerģiju »  Views: 79424   Diplomatic Club  Diplomatic Economic ClubЃ  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club Ц is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 Ч the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase ДEconomic DiplomacyУ assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations