Diplomatic Economic Club® Since 1997
LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  » Jaunumi » Esiet laimīgi! 11.03.2011 (87198)

  Esiet laimīgi!  

  Mēs bieži dzirdam: ДMūsu domas ir materiālas“. Cilvēks reti aizdomas par to kā viņa tiešas domas, vainas izjūta vai zemapziņa var ietekmēt viņa dzīvi.

  Pirmkārt, jāiemacās priecāties par patīkamiem sīkumiem, kā arī ne pievērst savu uzmanību mazām nepatikšanām.Tas ir par spēku katram cilvēkam.
  Izmantojiet visas savas iespējas un orientējieties uz izcilo rezultātu.
  Interesējieties par sevi un sabiedrību.
  Smaidiet un priecājieties par visu, kas ir labs, smieklīgs un patīkams.
  Plānojiet savu tuvāko nākotni, jo tad jūs veidojiet savu dzīvi.
  Otrkārt, neizmantojiet vārdu Дnē“ un viņam tādus lidzīgus vārdus kā Дprojekts“, Дproblēma“. Tajā vietā sakiet Дuzdevums“. Jau no bērnības mēs risinām uzdevumus (un zinām uz tiem atbildes) nevis problēmas.
  Veidojiet pašpatiekamību. Nevajag apvainoties vai apskaust citus.
  Izmantojiet laiku gūdri.

  Iepriekšminētais nozīmē, ka mēs varam kontrolēt sevi. Cilvēks, kam piemīt optimisms, slimo mazāk un dzīvo daudz ilgāk nekā pesimists.
  Vienmēr var mainīt Д-“ uz Д+“ !

  POZITĪVISMA FILOSOFISKĀ IZPRĀTNE *.pdf


  Jaunumi »  Esiet laimīgi! »  Views: 87198   Diplomatic Club


  Diplomatic Economic ClubЃ  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club Ц is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 Ч the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase ДEconomic DiplomacyУ assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations