Diplomatic Economic Club® Since 1997

LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  Inženierzinātņu loma pārrunu procesos  

   Tikšanās Diplomātiskajā Klubā 2015.gada 9.aprīlī Ц zinātnes doktors Vitālijs Butenko par jaunajām pieejām pārrunu procesos.

  9.aprīlī Diplomātiskajā Klubā notika tikšanās par tematu ДInženierzinātņu loma pārrunu procesos Ц jaunās pieejas pārrunām un starpniecībai“ Ц telekomunikācijas sistēmu inženieris zinātnes doktors Vitālijs Butenko, Šveices Federālās Tehnoloģiskās Universitātes (ETH) Cīrihē pārrunu un konfliktu vadības katedras vecākais zinātniskais pētnieks. Katedras vadītājs — profesors, zinātnes doktors Maikl Ambuhl līdz 2013.gadam ir veicis Šveices Ārlietu un Finanšu Ministrijas valsts sekretāra pienākumus.

  V.Butenko

  V.Butenko ir spēļu teorijas eksperts, un viņa pašreizējais pētījums tiek koncentrēts uz inženierzinātņu pielietojumu pārrunu procesos.

  Doktoram V.Butenko ir divi maģistra grādi Ц viens iegūts Rīgas Tehniskajā Universitātē, Telekomunikāciju Institūtā, un otrs Federālajā Telekomunikāciju Institūtā Lozannā. 29 gadu vecumā viņš ir ieguvis zinātņu doktora grādu Šveices Federālajā Tehnoloģiskajā Institūtā (ETH) Cīrihē.


   Tikšanās Diplomātiskajā Klubā 2015.gada 9.aprīlī Ц doktors Vitālijs Butenko stāsta par jaunajām pieejām pārrunu procesos.

  Kopā ar profesoru Maiklu Ambuhl viņš ir izstrādājis kursus un seminārus par pārrunu metodēm studentiem un profesionāļiem banku un valsts sektorā. Piemēros tika demonstrētas pārrunu vešanas pieejas un metodes, kuras var izmantot reālajā dzīvē, kā biznesā, tā arī starptautiskajos pārrunu procesos.


   Tikšanās Diplomātiskajā klubā 2015.gada 9.aprīlī. Kluba biedri piedalījās vairāku matemātisko uzdevumu risināšanā

  lai praksē gūtu ieskatu par to, kā ir iespējams domāt pāri saviem tradicionāliem uzskatiem, un kā rīkoties gatavojoties svarīgām pārrunām.

  Kluba Vice-Prezidents Ukrainas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis Latvijā, Andrejs Kozlovs, izteica pateicību doktoram V.Butenko par interesantu un informatīvu prezentāciju, pasniedza Kluba Diplomu, un novēlēja panākumus darbā.


   Tikšanās Diplomātiskajā klubā 2015.gada 9.aprīlī. Ukrainas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis Latvijā, Andrejs Kozlovs un doktors V.Butenko Tikšanās Diplomātiskajā klubā 2015.gada 9.aprīlī. Inženierzinātnes pārrunu procesos.

  Jaunumi »  Inženierzinātņu loma pārrunu procesos »  Views: 80053   Diplomatic Club


  Diplomatic Economic ClubЃ  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club Ц is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 Ч the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase ДEconomic DiplomacyУ assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations