Diplomatic Economic Club® Since 1997

LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  Tranzīta konteineru pārvadājumi  

  Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā notika tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku

  Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā 16. oktobrī notika tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku Lietuvā un Latvijā Bauržanu Muhamedžanovu par godu pirmā konteineru vilciena Urumči (Ķīna) Ц Altikola (Kazahstāna) Ц Rīga Ц Roterdama pienākšanai.

  Tikšanās laikā Kazahstānas vēstnieks Bauržan Muhamedžanov atzīmēja, ka jaunā konteineru servisa atklāšana transkontinentālajos pārvadājumos starp Ķīnu un Eiropu ir tiešais turpinājums divu valstu vadības kontaktiem, kuriem tika dots jauns impulss ar Latvijas prezidenta darba vizīti Kazahstānā 2017. gada 9.-10. jūlijā.

  Konteineru vilciena maršruts no pilsētas Urumči (ĶTR) iet caur Kazahstānas, Krievijas un Latvijas teritorijām, tālāk caur Rīgas ostu uz Roterdamas ostu pa jūru.

   ĶTR vēstnieks Huang Yong, Kazahstānas vēstnieks Bauržan Muhamedžanov, Krievijas vēstnieks Jevgeņijs Lukjanovs

  Konteineru vilciena satikšanas laikā Rīgā, 2017. gada 16. oktobrī, Latvijas satiksmes ministrs Uldis Augulis, ĶTR vēstnieks Huang Yong, Kazahstānas vēstnieks Bauržan Muhamedžanov, Krievijas vēstnieks Jevgeņijs Lukjanovs un Latvijas un Kazahstānas dzelzceļu pārstāvji

  Projekta realizācija ļaus palielināt preču apgrozījumu starp Kazahstānu un Latviju līdz 500 milj. dolāru gadā. Šobrīd tas sastāda 200-250 milj. ASV dolāru gadā.

  Pa Kazahstānas teritoriju sekoja 10 konteineru vilcieni pa ĶTR — ES Ц ĶTR maršrutu caur Latvijas ostām. Kā arī pirmo reizi tika organizēti divi pilota vilcieni no Vācijas uz Ķīnu caur Latviju.

  Tekošajā gadā ДKazahstānas dzelzceļš“ rīkoja mārketinga pasākumus pārvadājumu attīstīšanai Baltijas valstīs. Rezultātā, pa 8 mēnešiem kravu pārvadājumu apjoms starp Kazahstānu un Latviju pieauga par 19% salīdzinoši ar analoģisku periodu 2016. gadā un sastādīja 386,1 tūkst. tonnu (par 2016. gada 8 mēnešiem Ц 324,4 tūkst. tonnu), un tranzīta satiksmes pārvadājumu pieaugums caur KR un Latviju par 34%.

  Tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku Doplomātiskajā klubā 2017. gada 16. oktobrī

  Ievērjams turpmākās izaugsmes potenciāls ir tranzīta konteineru pārvadājumiem, kuri demonstrē augstu augšanas dinamiku, bet reālais Baltijas reģiona potenciāls norādītajos pārvadājumos var sastādīt 200 tūkstošu konteineru uz 2020. gadu.

  Rīgā, 2017. gada septembrī tika parakstīta Vienošanās par stratēģisku sadarbību starp AS ДKazahstānas dzelzceļš“ un VAS ДLatvijas dzelzceļš“.

  Tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku Doplomātiskajā klubā 2017. gada 16. oktobrī

  Puses plāno turpināt aktīvu sadarbību ar mērķi pieaudzēt transkontinentiālos sauszemes konteineru pārvadājumus Zīda ceļa maršrutos, multimodālo loģistisko ķēžu izveidošana.

  Sasniegta vienošanās par transporta koridora Eiropa-Ķīna-Eiropa attīstīšanu konkurentspējīga transkazahstānas maršruta Altinkola/Dostika Ц Rīga Ц Altinkola/Dostika izveidošanas ceļā un konteineru vilciena palaišanu pa doto maršrutu.

  Tika pieņemts lēmums izskatīt Latvijas uzņēmumu dalības iespējas SEZ ДHorgosa Ц Austrumu vārti“ projektu realizācijā.

  Tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku Doplomātiskajā klubā 2017. gada 16. oktobrī

  Bauržan Muhamedžanov atbildēja uz kluba biedru un viesu jautājumiem.
  Kluba vice-prezidente, Ungārijas vēstniecības pirmā sekretāre Aleksandra Čizmadia prezidente pateicās vēstniekam par dalību sarunās un pasniedza piemiņas suvenīru.
  Savukārt Kazahstānas vēstnieks Bauržan Muhamedžanov pasniedza piemiņas suvenīru Diplomātiskā kluba muzejam par Kazahstānu.
  Jaunumi »  Tranzīta konteineru pārvadājumi »  Views: 83387   Diplomatic Club  Diplomatic Economic ClubЃ  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club Ц is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 Ч the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase ДEconomic DiplomacyУ assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations