Diplomatic Economic Club® Since 1997

LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  Gaisa malks saskarsmes meklējumos  

  Nozares izstādes tagadējos 2020. gada apstākļos kā mārketinga instruments uzņēmumiem, kas koncentrējas uz vietējiem un ārvalstu tirgiem.

  Anatolijs Butenko, 1Anatolijs Butenko, uzņēmums 1“

  Ekonomiskās attiecības tagadnē un nākotnē attīstīsies, ņemot vērā notikumus, ar kuriem saskārusies pasaule, tiks veidotas jaunas pieejas uzņēmumu plānošanā un attīstībā.

  Rezultātā uzņēmumiem būs jāveido jauni kontakti. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā laika posmā:
  par tiem ir paspēts aizmirst“ tirgus konkurences dēļ;
  sadarbība ar partneriem ir pārtraukta nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kad neatgriezeniski cietušas piegādes, nauda, uzņēmuma reputācija;
  daļēji ir mainījusies vadība (personisko saskarsmi neviens un nekad nav atcēlis);
  notiek dabiskā atlase“

  Būs jāveido jauni kontakti gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. Facebook grupā Pakalpojumu vadība“ Ruslans Jusufovs ( ) ir pamanījis dažas interesantas lietas, kā grūtos brīžos partneri izturas cits pret citu:
  1) Mēs esam jums [formāli] parādā naudu, bet ultimatīvi pārtraucam visus maksājumus, jo mums pašiem ir jāizdzīvo.“
  To sauc par ieņemt pozu“. Jūs pārtraucat maksājumus, tātad arī mēs tagad varam kādam nesamaksāt?
  2) Mēs apturam visus darbus tagadējā iesāktajā projektā.“
  To sauc par katram savs krekls tuvāks“. Labi, ka vismaz brīdinājāt, jo var pārorientēt resursus.
  3) Vienošanos mēs noliekam gaidīšanas režīmā līdz labākiem laikiem.“
  To sauc par tikai bizness un nekā personīga“. Neitrāls variants, galvenais  laikus jāapspriežas.4) Mēs liekam šo projektu gaidīšanas režīmā, bet mēs esam gatavi jums palīdzēt ar kaut ko citu.“
  To sauc par nevienaldzība“. Šeit ir iespējams barters, pārslēgšanās uz citu projektu. Valda uzskats, ka partnera rīcības pamatā ir partnerība.
  5) Ļaujiet mums izdarīt jums kaut ko labu bez maksas.“
  To sauc par gādību“. Tā var būt palīdzība ar mārketingu, pārdošanu, konsultācijām, mentoringu.
  6) Mēs saprotam jūsu grūtības un uzņemamies šo risku.“
  To sauc par mīlestību“. Piemēram, jūsu iznomātājs ir piekritis nomas brīvdienām. Šāda partnerība ir zelta vērta.
  7) Mēs jums [formāli] neko neesam parādā, bet, lūk, paņemiet naudu …“
  Kā to sauc? Tas ir atbalsts perspektīvā.
  Partnerība mūsdienu pasaulē ir izdzīvošanas ķīla…

  Exhibition in Riga

  Uzņēmumu pieredze jebkurā pēckrīzes laikā liecina, ka princips nopirkšu kiosku, ielikšu platāku logu, sēdēšu un tirgošu“ nedarbojas. Tāpēc uzņēmumi mēģina sadalīt savu ekonomisko attīstību dažādās daļās.

  Darījumu aktivitātes atjaunošanas laikā izstāde ir svaiga gaisa malks profesionāļu un patērētāju saskarsmes meklējumos  visi tirgus dalībnieki atkal iepazīstas. Kāpēc atkal?
  Tāpēc, ka dažam labam produkts ir jauns, bet kādam ļoti svarīgs ir apliecinājums: Jā, mēs esam un būsim!“ Ārkārtējo apstākļu“ laikā aktivitāte daļēji samazinās. Gaidīšanas pozīcija kad viss būs beidzies, sāksim strādāt“ ir nepareiza. Kāpēc? Atbilde tālu nav jāmeklē  konkurence.

  Exhibition in Riga

  Šajā gadījumā minēsim Ukrainas uzņēmumu piemēru: kad 2014. gada pavasarī valstī tikko bija beidzies aktīvo darbību periods, uzņēmumi jau uzreiz, no vasaras līdz rudenim, sāka aktīvi piedāvāt savu produkciju Eiropas Savienības tirgos, tostarp Baltijas valstīs. Tie vispirms izmantoja piedalīšanos izstādēs.
  Kontaktu meklēšana ir svarīga ne tikai ar tiešu dalību izstādē. To meklēšana ir mērķtiecīga. Bet pašā izstādē notiek tā saucamā kontakta pārbaude“. Uzticieties, bet pārbaudiet  to neviens nav atcēlis!

  Exhibition in Riga

  Uzņēmumi izmanto pašreizējo laiku, lai sagatavotu, saskaņotu savas darbības ar izstāžu rīkotāju, un puses parasti iet viena otrai pretī. Vairāk nekā jebkad agrāk palielinās vārda partnerība“ nozīme.

  Atgādināsim par uzņēmuma uzdevumu trīsvienību“:
  tuvākais uzdevums  tas, kas jāizdara saprotamā laikā;
   nākamais uzdevums  kad pabeigts tuvākais uzdevums un jūs turpināt strādāt saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem;
  turpmākās attīstības virziens  attāls laikā, tas jau tiek koriģēts, ņemot vērā iepriekšējo uzdevumu izpildi.
  Uzņēmums katrā šādā uzdevumā plāno piedalīšanos izstādēs.

  Mērķis ir peļņas gūšana, tāpēc uzņēmums, piedaloties izstādē, turpmākajā peļņā ņem vērā izdevumus. Pieredze rāda, ka cerēt uz peļņu no dalības izstādē vajag perspektīvā laika posmā, tas ir, kā nākamo uzdevumu un virzienu turpmākai attīstībai. Arī pirmā parādīšanās tirgū var dot jūtamu rezultātu, tas ir kā bonuss!

  Ir labi dažu Baltkrievijas uzņēmumu piemēri. Piemēram, sava uzņēmuma tēla sasniegšanai tirgū, lai nākotnē būtu kāds pluss  stabilitāte vietējā tirgū un iespēja piedalīties piedāvājumos vai citos projektos. Tātad uzņēmuma mērķis ir peļņas gūšana ilgtermiņā. Vai arī daži Ungārijas uzņēmumi, kuri izstādē piedalās ne vienu gadu desmitu vien, lai uzturētu noteiktu pieprasījuma plūsmu saviem pakalpojumiem.

  Exhibition in Riga

  Izprotot iemeslus dalībai izstādēs, uzņēmums tās uztver kā nozīmīgu mārketinga daļu un pilnībā izmanto iespējas, ko dod dalība izstādē. Tas bija manāms pēc 1998. gada krīzes Krievijas Federācijā, 2008. gada krīzes Latvijā un citās valstīs, kā arī pēc dažādiem notikumiem, kas šajā laikā norisinājās vairākās citās valstīs. Kad ārkārtējie apstākļi“ beidzas, uzņēmumi vienmēr izmanto izstādes kā starta laukumu jaunajos ekonomiskajos apstākļos.

  Mēs tagad iegūstam pieredzi īpašos apstākļos. Kāpēc ir svarīgi sagatavoties nākamajam attīstības periodam?
  Tāpēc, ka jebkurā valstī, beidzoties lejupslīdei, ir vērojams ekonomiskās aktivitātes pieaugums, vietām ātrāk, vietām  lēnāk. Tas ir atkarīgs no tā, kā uzņēmumi spēs izmantot ekonomisko atbalstu, ko katra valsts izsludina šim periodam, un citas iespējas.

  Exhibition in Riga

  Pašreizējā laika izpratne rada priekšnoteikumus uzņēmuma ekonomiskā uzdevuma izpildes turpināšanai, tostarp izmantojot savai izaugsmei izstādes.

  Anatolijs Butenko
  SIA 1“


  Jaunumi »  Gaisa malks saskarsmes meklējumos »  Views: 13740   Diplomatic Club
  Diplomatic Economic Club  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase Economic Diplomacy assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations