Diplomatic Economic Club® Since 1997
LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  Laimīgu kuģošanu, prezidenta kungs!  

  Laimīgu kuģošanu, prezidenta kungsŠ.g. 18.februārī Klubā notika atvadīšanās tikšanās par godu Slovākija Vēstniecības sekretāra Pavola Baranaja drīzu atgriešanos uz dzimto Slovākiju.
  Kluba vice-prezidents Janos Rekasi Kluba vārdā izteica Pavolam Baranajam pateicību par prezidenta ieguldījumu Kluba, formālās un neformālās sadarbības attīstībā, kā arī novēlēja sasniegt jaunus panākumus diplomatiskajā darbā.
  Atrodoties Latvijā, P.Baranajs piepūlējās, lai veiksmīgi attīstītu ekonomiskas attiecības starp Slovākijas un Latvijas uzņēmējiem. Kluba biedri ievēlēja P. Baranaju par Kluba prezidentu 2008.gadā. Ar viņa tiešu palīdzību Klubā notika lietišķās tikšanās, konferences, uzskatu apmaiņa, Slovākijas uzņēmēju piedalīšanās starptautiskajās izstādēs Rīgā, iepazīšanās ar uzņēmumiem un Latvijas reģioniem.
  Par noturību un rezultātu sasniegšanu starptautisko attiecību nostiprināšanā Klubs piešķira Pavolam Baranajam goda medali «Par ievērojamu ieguldījumu starptautisko tirdzniecības un ekonomikas attiecību attīstībā».
  Janos Rekasi pasniedza Kluba medali, kā arī svinīgi izlasīja vēstules, kuras būs nosūtītas Slovākijas Valdībai.
  P.Baranajs apbalvots ar Kluba medaliOlga Pavuk un Aleksandrs Gaponenko īpaši atzīmēja Pāvela Baranaja sasniegumus rakstīšanas sfērā. A.Gapoņenko uzdāvināja savu grāmatu piemiņai.
  Tika pasniegti arī citi piemiņas Kluba suvenīri, kuri var atgādināt par Rīgu un Latviju.
  Pavol Baranajs ir laimīgs cilvēks; viņa dzīvē bija daudz labu, gan arī ne ļoti labu lietu, tomēr tādi jēdzieni kā «kultūra», «disciplīna», «pieklājība» un «intelekts» nav viņam vienkārši tukšas skaņas, bet tie atspoguļo īpašības, kuras viņu raksturo. Viņš ir tādu nevieglu profesiju kā diplomāta un jūrnieka cienīgs pārstāvis. Par to laiku viņs satika daudz dažādu cilvēku, bet visi bija vienprātīgi savos uzskatos par viņu: neizsmeļamā dzīves enerģija, radoša un iniciatīvas pilna pieeja, bagāta pieredze saimniecības un ekonomikas darbībā palīdz viņam būt par efektīvu vadītāju un izcilu līderi un organizatoru. Kluba vadīšanas laikā viņš izdarīja daudz nopietnas un nozīmīgas lietas; kolēģi un draugi cienīja viņu un katrs atzīmēja viņa profesionalitāti, kompetenci un cītīgumu. Viņa enerģija, līdzsvars pieņemot lēmumus, noturība, spēja strādāt ar cilvēki un vadīt ieguva cieņu starp visiem, kas viņu pazīst.
  Savā runāšanā Pavol Baranajs izsaka dziļu pateicību par uzmanību, sadarbību un sapratni visu uzdevumu pildīšanā, ko kopā izlēmām Klubā, visiem vēlēja veiksmi, veselību un drīzu tikšanos!
  Диплом КлубаУдостоверение Почетной Медали Клуба Письмо от членов Клуба В адрес Министерства
  Kluba biedri
  Tikšanās piedalījās:
  Hervig Palfinger, Austrijas Vēstniecība
  Janos Rekasi, Ingūna Andžāne, Ungārijas Vēstniecība
  Igor Nazaruk, Pavel Tkačuk, Aleksandr Suškevič, Baltkrievijas Vēstniecība
  Kornelis Dž. Groeneveld, Juris Dreimanis, Nīderlandes Vēstniecība
  Askar Mahmutov, Kazahstāna Vēstniecība
  Igor Zaharciuc, Moldāvijas Vēstniecība
  Pāvel Bredikhin, Krievijas Vēstniecība
  Aleksandrs Gapoņenko, Olga Pavuk, Edgars Ozoliņš, Ludmila Babre, Valērijs Roldugins, Nikolajs Kolotilo, Svjatoslavs Ladigins — Latvija
  un citi.

  Gallery

  Jaunumi »  Laimīgu kuģošanu, prezidenta kungs! »  Views: 82603   Diplomatic Club


  Diplomatic Economic Club®  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club – is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 — the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase „Economic Diplomacy“ assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations