::  LV ::  EN ::  RU :: 
Diplomatic Economic Club®
Since 1997


»» Jaunumi  »  20 gadi divdesmit pirmajā gadsimtā 19.11.2019 (4710)

20 gadi divdesmit pirmajā gadsimtā  

Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā

Viesis Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā 19. novembrī - Beļģijas Karalistes vēstnieks Hugo Bravers (Hugo Brauwers).
Notika kopīgais lančš, prezentācija un saruna ar Beļģijas vēstnieku, kurā tika ieskicēti savstarpēji izdevīgu ekonomisko attiecību mūsdienu attīstība, investīciju piesaistīšanas un citu ekonomikas jomu mūsdienu attīstības veidi.

Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā

Kluba prezidents, Beļģijas vēstniecības padomnieks Thomas Castreltikšanas laikā pastāstīja par vēstnieka biogrāfiju un viņa darba vietām

Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubāVēstnieks pauda pārliecību, ka Beļģijas un Latvijas tautu ekonomiskās, kultūras un sociālās saites turpinās izaugsmes un pozīciju nostiprināšanas tendenci kopīgos projektos.
Beļģijas vēstniecības padomnieki ekonomikas jautājumos, Flandrijas reģionā Tomass Kastrels un Valonija - Žans Filips Šklārs atzīmēja arī ekonomiskās attīstības svarīgākās nozares, abpusēji izdevīgus sadarbības projektus starp Latvijas un Beļģijas reģionu uzņēmējiem

Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā, Thomas Castrel  un Jean-Philippe Schklar

Kluba biedri un viesi pateicās vēstniekam par interesanto tikšanos un pirmo šādu tikšanās formātu klubā
Piemiņai par šīm tikšanām Thomas Castrel pasniedza grāmatu par Latvijas vēsturi
Vakarā notika Beļģijas vēstnieka pieņemšana par godu Beļģijas karalim, kuru valstī svinēja 15. novembrī.


Jaunumi »  20 gadi divdesmit pirmajā gadsimtā »  Views: 4710   Diplomatic Club


Diplomatic Economic Club®Copyright © 1997(2005) - ®- No. M 75 101 - Dec.lv - Diplomatic Economic Club®


Использование фотографий с разрешения владельца. Использование материалов с указанием гиперлинка
Хостинг предоставлен A/S Balticom