Diplomatic Economic Club® Since 1997

LV EN RU News Trade Fair Riga Members area Articles
 • Contact ☰ menu ✕

  20 gadi divdesmit pirmajā gadsimtā  

  Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā

  Viesis Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā 19. novembrī — Beļģijas Karalistes vēstnieks Hugo Bravers (Hugo Brauwers).
  Notika kopīgais lančš, prezentācija un saruna ar Beļģijas vēstnieku, kurā tika ieskicēti savstarpēji izdevīgu ekonomisko attiecību mūsdienu attīstība, investīciju piesaistīšanas un citu ekonomikas jomu mūsdienu attīstības veidi.

  Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā

  Kluba prezidents, Beļģijas vēstniecības padomnieks Thomas Castreltikšanas laikā pastāstīja par vēstnieka biogrāfiju un viņa darba vietām

  Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubāVēstnieks pauda pārliecību, ka Beļģijas un Latvijas tautu ekonomiskās, kultūras un sociālās saites turpinās izaugsmes un pozīciju nostiprināšanas tendenci kopīgos projektos.
  Beļģijas vēstniecības padomnieki ekonomikas jautājumos, Flandrijas reģionā Tomass Kastrels un Valonija — Žans Filips Šklārs atzīmēja arī ekonomiskās attīstības svarīgākās nozares, abpusēji izdevīgus sadarbības projektus starp Latvijas un Beļģijas reģionu uzņēmējiem

  Beļģijas vēstnieks Hugo Brauwers Diplomātiskajā ekonomiskajā klubā, Thomas Castrel un Jean-Philippe Schklar

  Kluba biedri un viesi pateicās vēstniekam par interesanto tikšanos un pirmo šādu tikšanās formātu klubā
  Piemiņai par šīm tikšanām Thomas Castrel pasniedza grāmatu par Latvijas vēsturi
  Vakarā notika Beļģijas vēstnieka pieņemšana par godu Beļģijas karalim, kuru valstī svinēja 15. novembrī.


  Jaunumi »  20 gadi divdesmit pirmajā gadsimtā »  Views: 14974   Diplomatic Club  Diplomatic Economic Club®  Home  ::   About Diplomatic Club  ::   DEC news  ::   Cooperation  ::   Publications  ::   Trade Fair Riga  ::   Club archive   ::   Legal  ::   Contact  ::  

  close open

  Diplomatic Club for Peace Appeal to world leaders and humanity

  Diplomatic Economic Club strongly condemns and is not accepting any kind of aggression, military collisions, wars between countries, which are happening here close in the center of Europe, on the other continents of the world, in Asia, in Africa.
  Nothing can justify the use of force in any cases, everywhere it leads to suffering of civilians.
  We call all parts, leaders of all levels for a peaceful solution of any disagreements through the dialog and negotiations.
  Only the Peace on our planet, olny Friendship and mutual understanding promote the life of people.
  Please don't even allow yourself any thought about World War III, about nuclear weapons.
  All the humanity remembers the wars of the 20th century, and if somebody has forgotten, please remember. Diplomatic Club for Peace

  Stop War! Peace All over the World  Diplomatic Economic Club
  unites members from 37 countries of the world.
  Diplomatic Economic Club – is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.
  1997 — the beginning of the formation of the idea of creating a club, the establishment of internal interactions in the club on the basis of international exhibitions in Riga, periodic meetings.

  Digest

  She phrase „Economic Diplomacy“ assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organisations